Os virus de ARN teñen xenomas compostos de ARN que codifica varias proteínas.

[52][53] Os ARN interferentes pequenos actúan por medio de interferencia de ARN dun modo similar aos miARNs. Algunhas destas proteínas replican o xenoma viral, mentres que outras protexen o xenoma (cunha cápside) cando a partícula vírica se move dunha célula hóspede a outra. Fungsi lain tRNA adalah mengikat asam-asam amino di dalam sitoplasma yang akan disusun menjadi protein dan mengangkutnya ke ribosom. mRNA merupakan RNA yang urutan basanya komplementer (berpasangan) dengan salah satu urutan basa rantai DNA. IV. [49], Varios tipos de ARN poden regular á baixa a expresión xénica ao ser complementarios dunha parte dun ARNm ou dun xene do ADN. En función do xeito no que son "encaixadas" estas diferentes rexións, obtéñense elementos topolóxicos variados, con talos de rexións apareadas e diversos tipos de bucles, como son:[22], Non sempre existe unha estrutura estable única para unha secuencia dada e ocorre que certos ARN poden adoptar varias conformacións alternativas en función da unión dun ligando (proteico ou pequena molécula) ou das condicións físico-químicas (forza iónica, pH). Jelaskan persamaan dan perbedaan DNA dengan RNA. [66] Urutan asam amino yang menyusun rantai polipeptida itu sesuai dengan urutan kodon yang terdapat di dalam molekul mRNA yang bersangkutan. Despois da súa transcrición poloa ARN polimerase, certos ARN sofren modificacións químicas pola acción de encimas específicos. O ARN pode tamén ser alterado modificando os seus nucleótidos a outros distintos dos habituais A, C, G e U. O mecanismo polo cal a información se transvasa dende o núcleo celular ao citoplasma é mediante a trascrición do ARN a partir do ADN, a maduración do ARN no núcleo (na que sofre modificacións), o seu transporte ao citoplasma e a tradución de proteínas nos ribosomas do citoplasma a partir de ARN. A adenina e a guanina son purinas, e a citosina e o uracilo son pirimidinas. Poden unirse varios ribosomas á vez a unha soa molécula de ARNm, formando un polisoma. Durante a maduración tamén se modifican os dous extremos do ARNm (poliadenilación e adición da carapucha 5'). O transcrito primario de ARN xeralmente debe ser ulteriormente modificado por encimas despois da transcrición (ver a seguinte sección). No citoplasma o ARNr e diversas proteínas combínanse para formar dous complexos ribonucleoproteicos que son as dúas subunidades do ribosoma, que se unen formando un ribosoma funcional. [92], En 1965, Robert W. Holley obtivo a secuencia de 77 nucleótidos dun ARNt de lévedo,[93] polo que recibiu en 1968 o Premio Nobel de Medicina (compartido con Har Gobind Khorana e Marshall Nirenberg). Os ácidos nucleicos foron descubertos en 1868 por Friedrich Miescher, que chamou a este material "nucleína", xa que o atopou no núcleo celular. O ARN mensaxeiro (ARNm) leva información sobre a secuencia dunha proteína aos ribosomas, que son as fábricas onde se realiza a síntese proteica na célula. O armazón para esta estrutura proporciónano elementos da estrutura secundaria que son os enlaces de hidróxeno dentro da molécula. [10], Para transcribir o ARN utilízanse só catro bases (adenina, citosina, guanina e uracilo),[11] pero estas bases e os azucres unidos a elas poden ser modificados de numerosas maneiras durante a maduración dos ARNs. Cyclic nucleotides produced by ribonuclease and by alkaline hydrolysis", "Identification of critical elements in the tRNA acceptor stem and TΨC loop necessary for human immunodeficiency virus type 1 infectivity", "The RNA Modification Database, RNAMDB: 2011 update", "Small nucleolar RNA-guided post-transcriptional modification of cellular RNAs", "Stereochemistry of nucleic acids and their constituents.

Dapat Telpon dari 188, Jangan Takut ini Penjelasannya, Gambarkan struktur tubuh bakteriofag, lengkap dengan keterangan bagian-bagiannya. Entre dous ARNs (ou entre partes apareadas dunha mesma molécula de ARN) os apareamentos normais son A-U, G-C. No caso da transcrición a complementariedade é: A síntese do ARN faise case sempre na natureza a partir dun molde de ADN, catalizada por un encima ARN polimerase, que usa o ADN como molde, nun proceso denominado transcrición. Ademais dos apareamentos de Watson e Crick canónicos, poden atoparse tamén apareamentos de Hoogsteen[26] e apareamentos "en cizalla" (sheared).[27]. Os ribozimas son ARNs con función encimática. A rexión entre os dous segmentos forma un bucle que une as dúas febras apareadas, e a zona apareada forma un talo. Por exemplo, se o ARN contén as dúas secuencias seguintes : --GUGCCACG------CGUGGCAC--, estas forman unha secuencia palindrómica, porque os nucleótidos do segundo segmento son complementarios dos do primeiro, despois da inversión do seu sentido de lectura ; estes dous segmentos poden entón aparearse de maneira antiparalela para formar unha rexión localmente en dúplex. 106,‎ 2009, p. 11901-11906. Ubah ), You are commenting using your Google account. Masing-masing nukleotida terdiri atas basa nitrogen, gula pentosa dan molekul asam fospat. RNA jenis ini merupakan polinukleotida berbentuk pita tunggal linier dan disintesis oleh DNA di dalam nukleus. Os estudos sobre a interferencia de ARN supuxeron o Premio Nobel para Andrew Fire e Craig Mello en 2006, e concedeuse outro Nobel polos estudos sobre transcrición do ARN a Roger Kornberg no mesmo ano. A pseudouridina (Ψ), na cal o enlace entre o uracilo e a ribosa cambia dun enlace C–N a un enlace C–C, e a ribotimidina (T, unha timina unida a ribosa) poden encontrarse en varios sitios nos ARNs (o máis notable é o bucle TΨC dos ARNts). Tres destes ARNr sintetízanse no nucléolo, e un sintetízase noutras partes do núcleo. Suatu molekul mRNA mempunyain urutan triplet basa nitrogen: ⁵' AUG-CAU-AAG-UAA ³'. [90] Severo Ochoa gañou en 1959 o Premio Nobel de Medicina (compartido con Arthur Kornberg) polo seu descubrimento dun encima que pode sintetizar ARN no laboratorio. A presenza deste grupo funcional causa que a hélice adopte a xeometría da forma A en vez da da forma B, que é a que normalmente se observa no ADN. [94][95], A inicios da década de 1970, descubríronse os retrovirus e a transcritase inversa, demostrando por primeira vez que os encimas podían facer copias de ADN a partir dun molde de ARN (o contrario do fluxo de transmisión da información xenética normal). ", "Frequent use of the same tertiary motif by self-folding RNAs", "Structure of a B-DNA dodecamer: conformation and dynamics. En eucariotas, as modificacións dos nucleótidos do ARN son en xeral dirixidas por ARNs nucleolares pequenos (snoRNA; 60-300 nt),[47] que se encontran no nucléolo e nos corpos de Cajal. Os microARNs (miARN; de 21-22 nt) atópanse en eucariotas e actúan por medio de interferencia de ARN (RNAi), na que un complexo efector de miARN e encimas poden clivar un ARNm complementario, bloquear a tradución do ARNm, ou acelerar a súa degradación. Natl. "Silencing or Stimulation? Nas células eucariotas o ADN encóntrase encerrado no núcleo. A síntese de ADN faise no núcleo, así como tamén a síntese de ARN (tamén en mitocondrias e cloroplastos), pero a síntese de proteínas acontece no citoplasma. Adapun fungsi utama mRNA adalah membawa kode-kode genetik dari DNA di inti sel menuju ke ribosom di sitoplasma. Trifosfat berhubungan dengan 3 grup fosfat yang menempel bersama. Sospeitábase que o ARN xogaba un papel na síntese de proteínas xa en 1939. Isto ten un impacto sobre a maneira na que o ARN dúplex pode interaccionar coas proteínas, porque a estreitura do suco maior é unha barreira á accesibilidade dos ligandos proteicos.[35]. Estas modificacións son efectuadas por encimas que actúan sobre o ARN. Estas células tienen un porcentaje de ácidos nucleicos en su composición una parte de ella en el ARN … A iniciación da transcrición empeza coa unión do encima á secuencia do promotor presente no ADN (xeralmente "augas arriba" do xene). La ribosa, que existeix principalment com a D-ribosa, és un compost orgànic amb una àmplia presència a la natura.

Dentro das moléculas de ADN encóntrase a información necesaria para sintetizar as proteínas que utiliza o organismo; pero o ADN non se traduce directamente en proteínas, senón que o fai por intermediación do ARNm. ", "The poly(A) tail of mRNAs: bodyguard in eukaryotes, scavenger in bacteria", "Pseudouridine, a carbon-carbon linked ribonucleoside in ribonucleic acids: isolation, structure, and chemical characteristics", "The evolution of controlled multitasked gene networks: the role of introns and other noncoding RNAs in the development of complex organisms", "Noncoding RNAs: the architects of eukaryotic complexity", "Challenging the dogma: the hidden layer of non-protein-coding RNAs in complex organisms", "The hidden genetic program of complex organisms", "The tmRNA website: reductive evolution of tmRNA in plastids and other endosymbionts", "RNAi and RNAa — The Yin and Yang of RNAome", "CRISPR/Cas, the Immune System of Bacteria and Archaea", "A GC-rich domain with bifunctional effects on mRNA and protein levels: implications for control of transforming growth factor beta 1 expression", "A general two-metal-ion mechanism for catalytic RNA", "Sno/scaRNAbase: a curated database for small nucleolar RNAs and cajal body-specific RNAs", "Viroids: an Ariadne's thread into the RNA labyrinth", "Large retrotransposon derivatives: abundant, conserved but nonautonomous retroelements of barley and related genomes", "Enzymatic synthesis of ribonucleic acid", "Common sequence structure properties and stable regions in RNA secondary structures", "Introduction of a chimeric chalcone synthase gene into petunia results in reversible co-suppression of homologous genes in trans", "pSAT RNA interference vectors: a modular series for multiple gene down-regulation in plants", "NASA Ames Reproduces the Building Blocks of Life in Laboratory", https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ácido_ribonucleico&oldid=5567534, Wikipedia:Páxinas que conteñen ligazóns a contido baixo subscrición, Wikipedia:Páxinas que usan ligazóns máxicas PMID, Wikiproxecto 1000 artigos de calidade para alumnado de 12 a 16 anos/Bioloxía e Xeoloxía, licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual 3.0. ou o tetrabucle GNRA, que ten o apareamento guanina–adenina. Todos os centros quirais están localizados na D-ribosa. Non obstante, pode sintetizarse L-ARN utilizando L-ribosa ou máis ben L-ribonucleótidos.

Ademais dos mencionados, nesta función de guía están tamén: Desde a década de 1980 sábese que o ARN pode ter capacidades encimáticas. Unsur utama yang membentuk asam nukleat adalah unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan fospor. Allowed and preferred conformations of nucleosides, nucleoside mono-, di-, tri-, tetraphosphates, nucleic acids and polynucleotides", "Incorporating chemical modification constraints into a dynamic programming algorithm for prediction of RNA secondary structure", "Salt dependence of nucleic acid hairpin stability", "Pseudoknots: RNA Structures with Diverse Functions. O número de pares de bases no paso de rosca da hélice é de 11 (no ADN B son 10). Kedua rantai dihubungkan dengan ikatan hidrogen dari basa nitrogen kelompok pirimidin (G,S dan U).